Potwierdzenie dofinansowania dla projektu odpadowego z gm. Zambrów

19 stycznia 2010
Potwierdzenie dofinansowania dla projektu odpadowego z gm. Zambrów

Dnia 14 stycznia 2010 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów”.

Został on wyłoniony w procedurze konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Wartość całkowita projektu to 38,8 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla beneficjenta, którym jest Gmina Miasto Zambrów, wynosi 21,6 mln zł.

Potwierdzenie dofinansowania dla projektu odpadowego z gm. Zambrów

Zakres rzeczowy realizacji inwestycji przewiduje m.in. budowę kompostwoni

Fot. PUHP Lech, Sp. z o.o.