Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

6 czerwca 2009
Podpisano Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Dokument zawiera wskazówki odnośnie postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu wejścia w życie nowych przepisów zgodnych z prawodawstwem unijnym) w sposób maksymalny wykorzystać istniejące regulacje prawne w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektyw środowiskowych. Wytyczne zostały skonsultowane z Komisją Europejską, która wyraziła akceptującą opinię co do ich stosowania.