Podpisano pierwsze umowy w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”

1 września 2010
Podpisano pierwsze umowy w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”

31 sierpnia 2010 roku w Nowince podpisano dwie pierwsze umowy na realizację inwestycji w ramach programu pod nazwą: „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”.

Stronami umowy są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Gmina Nowinka.
Pierwszy etap inwestycji w Nowince ma kosztować prawie 16 mln zł, a gmina może spodziewać się dofinansowania w formie dotacji do 13,6 mln zł. Te pieniądze pozwolą na modernizację oczyszczalni ścieków i dwóch przepompowni w miejscowości Bryzgiel, a także umożliwią budowę 42 km kanalizacji sanitarnej wraz z 310 przyłączami oraz prawie 37 km sieci wodociągowej z 296 przyłączami. Realizacja tych projektów stworzy warunki do zebrania i odprowadzenia ścieków ze wsi Walne, Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Kruszni-Zięty do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bryzgiel oraz dostarczania wody do tych wsi o odpowiednich parametrach ilościowych i jakościowych. Zakończenie ww. przedsięwzięć zaplanowano do 30 listopada 2010 r.
Program „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” można było uruchomić dzięki umowie udostępnienia środków, którą WFOŚiGW w Białymstoku podpisał 22 czerwca br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki temu gminy: Augustów, Raczki, Bakałarzewo, Nowinka i Filipów otrzymają w latach 2010-2013 dotacje w wysokości 100 mln zł na realizację zadań proekologicznych (kolejne 20 mln zł gminy mogą otrzymać w formie pożyczek). Te pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in.: instalację blisko 1000 przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację dwóch gminnych oczyszczalni ścieków, a także budowę ok. 200 km kanalizacji sanitarnej i kilkudziesięciu kilometrów sieci wodociągowej. Planuje się, że jeszcze w tym roku zostaną podpisane umowy pozwalające na uruchomienie 30 mln zł z budżetu programu.
Szczegółowy opis programu oraz lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania znajduje się tutaj.

Podpisano pierwsze umowy w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy

Pieniądze z programu pozwolą ochronić Rospudę przed degradacją

Fot. P. Tałałaj