Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ na lata 2007-2013

6 czerwca 2009
Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ na lata 2007-2013

1 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) między Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej POIiŚ oraz sześcioma ministrami reprezentującymi Instytucje Pośredniczące POIiŚ. przejdz