Pierwszy konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszony do końca marca 2008 roku

6 czerwca 2009
Pierwszy konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszony do końca marca 2008 roku

W związku z zaakceptowaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską oraz dobiegającym końca procesem opracowania kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych PO IiŚ, Ministerstwo Środowiska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ – gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w terminie do końca marca br.

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska informuje, że kolejne konkursy będą ogłaszane cyklicznie w odstępach kwartalnych.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.