Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie „Moja Woda” 2.0

10 czerwca 2021
Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie „Moja Woda” 2.0

Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE:

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW w Białymstoku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Do dofinansowania w programie „Moja Woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 m3 (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj:

https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/ (ogólne zasady programu)

oraz https://wfosigw.bialystok.pl/mojawoda2.htm (regulamin naboru)