Opłata produktowa za opakowania

14 stycznia 2010
Opłata produktowa za opakowania

Przypominamy wszystkim gminom o obowiązku złożenia do dnia 15 lutego br. sprawozdania informującego o ilościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu w 2009 rok.

Jeden egzemplarz sprawozdania należy przekazać na adres Urzędu Marszałkowskiego, a drugi na adres WFOŚiGW w Białymstoku.

Sprawozdanie (XLS, 0B)