Ogłoszono nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

14 listopada 2014
Ogłoszono nabór wniosków na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

14 listopada br. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014). Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych wynosi 20 mln euro. Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Szczegóły tutaj.