Ogłoszenie o Naborze Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny Edukacji Ekologicznej

20 lutego 2019
Ogłoszenie o Naborze Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza Nabór Wniosków na realizację zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn.: „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2019”.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.03.2019 r. i do wyczerpania alokacji środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach niniejszego Naboru.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Naboru Wniosków.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://wfosigw.bialystok.pl/edukacja-ekologiczna-ee-lub-ekspertyzy-i-prace-naukowo-badawcze-eb.htm