OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

10 kwietnia 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Referenta w Zespole Funduszy Krajowych – 3 stanowiska

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz terminu składania dokumentów znajdują się na stronie BIP pod adresem: http://wfosigw.pbip.pl/?event=informacja&id=1612