Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

11 marca 2021
Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645), sprzedawcy żywności prowadzący działalność w zakresie sprzedaży żywności na terenie województwa podlaskiego, mają obowiązek składania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Białymstoku pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności za 2020 r. w terminie do 31 marca 2021 r., zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2246).

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w BGK Odział Białystok nr: 45 1130 1059 0000 0060 2220 0001

Załączniki:
Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, dostępna pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001680/U/D20191680Lj.pdf (PDF, 409.3KB)
Wzór sprawozdania o marnowanej żywności, dostępny pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002246/O/D20202246.pdf (PDF, 434.8KB)