Nowy wóz strażacki dla OSP Grabowo

1 marca 2019
Nowy wóz strażacki dla OSP Grabowo

24 lutego uroczyście i oficjalnie przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy grabowskiej jednostce OSP. W uroczystości wzięli udział między innymi wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt, prezes zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski, wójt gminy Grabowo Andrzej Piętka i oczywiście członkowie OSP.

Zakup nowego wozu strażackiego został sfinansowany w oparciu o porozumienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Połączone środki z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ministerstw oraz środki samorządowe to niemal 10 mln złotych dla naszego województwa na ten cel. Dnia 18 czerwca 2018 r. dwanaście jednostek OSP z rąk wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego otrzymało decyzje o dofinansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. OSP Grabowo jest jedną z nich.