Nowe zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

18 maja 2012
Nowe zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

26 kwietnia 2012 r. zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Więcej szczegółów oraz dokument określający obowiązki beneficjentów w wyżej wymienionym zakresie znajduje się tutaj.