NFOŚiGW i wfośigw wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020

17 października 2014
NFOŚiGW i wfośigw wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020

15 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

List intencyjny jest wyrazem realizacji „Wspólnej Strategii działania NFOŚiGW i wfośigw na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020″, a impulsem do jego podpisania było wykorzystanie doświadczeń i kompetencji nabytych w finansowaniu projektów prośrodowiskowych w poprzednich perspektywach finansowych UE, a także wieloletnia współpraca Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy we współfinansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Współpraca Funduszy ma na celu jak najefektywniejsze i najskuteczniejsze wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dlatego już dzisiaj planuje się identyfikację i przygotowanie projektów spełniających wymagania PO IiŚ 2014-2020, udział w konsultowaniu dokumentów, czy pogłębianie wiedzy dotyczącej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Ostateczna decyzja w sprawie określenia możliwości współpracy NFOŚiGW z wfośigw i jej zakresu zostanie podjęta po zakończeniu procesu kształtowania systemu instytucjonalnego dla PO IiŚ 2014-2020.

NFOŚiGW i wfośigw wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (pierwszy z prawej Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Jarosław Malinowski)