WFOŚIGW w BiałymstokuNewsletter -

Treść

Newsletter

 

Regulamin usługi Newsletter

Usługa „Newsletter WFOŚiGW w Białymstoku” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Korzystanie z usługi „Newsletter WFOŚiGW w Białymstoku” jest dobrowolne i bezterminowe.

  • W celu świadczenia usługi „Newsletter WFOŚiGW w Białymstoku” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW w Białymstoku), z siedzibą w Białymstoku, przy ul. ś. Rocha 5. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez WFOŚiGW w Białymstoku wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter WFOŚiGW w Białymstoku”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter WFOŚiGW w Białymstoku”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie: adres poczty elektronicznej e-mail w celu informowania o bieżących dzianiach podejmowanych przez WFOŚiGW.