Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów

28 marca 2014
Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów

28 marca 2014 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014)

Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Ogłoszenie dotyczące konkursu na rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się również na stronach Ministerstwa Środowiska