Nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego

3 kwietnia 2018
Nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego

Warunki dofinansowania:
1. Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST), która:

  • posiada Program usuwania barszczu Sosnowskiego, który zawiera:

a) inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,

b) harmonogram zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.

 

  • przeprowadzi procedury związane z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

2. JST może uzyskać do 60% dotacji na zadanie obejmujące:

  • koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,
  • zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających wykonanie zabiegów.

3. JST pośredniczące w przekazywaniu dofinansowania ostatecznemu odbiorcy stosują zasady pomocy publicznej i są zobowiązane do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

Regulamin naboru oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.bialystok.pl  w zakładce Środki Krajowe.
Wnioski należy składać w sekretariacie Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w terminie do końca maja 2018 r.
Koordynatorem programu jest Pracownik Zespołu Funduszy Krajowych – Izabela Grygorczuk, kontakt: igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl, tel. 85-749-94-93

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://wfosigw.bialystok.pl/barszcz_sosnowskiego.htm