Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2015

23 grudnia 2013
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2015

WFOŚiGW w Białymstoku uprzejmie informuje, iż do dnia 15 kwietnia 2014 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2015.

Na podstawie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚiGW w Białymstoku utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2015 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych, a następnie przekazane do Ministerstwa Środowiska w celu utworzenia rezerwy celowej, o której mowa a art. 410c ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.