Konsultacje wytycznych horyzontalnych

6 czerwca 2009
Konsultacje wytycznych horyzontalnych

Ministerstwo Środowiska informuje, że trwają konsultacje Projektu zmian Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zachęcamy do wzięcia udziału w procesie konsultacyjnym.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.