Konkurs dla uczniów szkół średnich „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

25 września 2018
Konkurs dla uczniów szkół średnich „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczął się 3 września 2018 roku, a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października 2018 podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu Klimatycznego jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych prac, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych zespołów przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Poniżej znajduje się karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu.

Karta zgłoszenia (DOCX, 0B)
Regulamin konkursu (DOCX, 0B)

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 września 2018 na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, z dopiskiem: „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.