Konkurs dla inwestujących w odnawialne źródła energii

25 maja 2010
Konkurs dla inwestujących w odnawialne źródła energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza konkurs pod nazwą „OZE”. Najlepsze wnioski mogą liczyć na dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji polegającej na tworzeniu infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji”, część 2 – wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2010 roku.
Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie poniższej dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe wymagania dla konkursu.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu (DOC, 0B)

Formularz wniosku o dofinansowanie (DOC, 0B)

Załącznik D1 (DOC, 0B)

Załącznik D2 (DOC, 0B)

Załącznik E1 (DOC, 0B)

Załącznik E2 (DOC, 0B)

Załącznik F1 (DOC, 0B)

Załącznik F2 (DOC, 0B)

Wkładka z dziedziny OA (Ochrona Atmosfery) – OZE (DOC, 0B)

Harmonogram rzeczowo-finansowy (XLS, 0B)

Zakres studium wykonalności (DOC, 0B)