Konferencja dla beneficjentów

6 listopada 2009
Konferencja dla beneficjentów

W dniach od 7 do 8 grudnia 2009 r. w Krakowie odbędzie się II międzynarodowa konferencja beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”.

Konferencja ma na celu omówienie obecnego stanu wdrażania projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami, a także prezentację Państwa osiągnięć związanych z realizacją projektów. W związku z powyższym, Ministerstwo Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu beneficjentów, którzy podpisali już umowę o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2009r. na adres mailowy Mateusz.Andrzejewski@mos.gov.pl.

Szczegółowa informacja na temat konferencji znajduje się tutaj.