Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

29 października 2015
Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbędzie się 18 listopada 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Temat przewodni wydarzenia to podsumowanie perspektywy 2007-2013 oraz ukazanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie środowiskowych projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest nie tylko do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ale także wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem środowiskowych projektów.
Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, beneficjenci, eksperci, naukowcy i praktycy. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z udziałem ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy na realizacje inwestycji między innymi z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zgłosić chęć udziału w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, wypełnienie i wysłanie formularza nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Liczba miejsc ograniczona, zatem liczy się kolejność zgłoszeń.