Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 grudnia 2007r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. przejdź