Kolejne osoby zdały sprawdzian na kandydata Energetyka Gminnego

29 listopada 2022
Kolejne osoby zdały sprawdzian na kandydata Energetyka Gminnego

25 listopada zakończyliśmy kolejny cykl szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Sześć dni szkoleniowych, duży zakres materiału do wdrożenia, wspaniała atmosfera i wzajemna wymiana doświadczeń – tak możemy podsumować ten czas.

Do grona przeszkolonych kandydatów na stanowiska Energetyków Gminnych dołączyła grupa 13 nowych osób, które to z wynikiem pozytywnym zdały egzamin. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyszkolili do tej pory 116 osób.