Kolejne dwa projekty z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

26 czerwca 2009
Kolejne dwa projekty z woj. podlaskiego na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska opublikowało listę rankingową projektów złożonych w IV konkursie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wśród wniosków zgodnych z działaniem 1.1. – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – na siódmym miejscu znalazł się projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Z kolei w ramach działania 2.1 – kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – również na siódmym sklasyfikowany został projekt pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”. Wcześniej, z trzeciego naboru wniosków konkursowych PO IiŚ, ocenę merytoryczną I stopnia przeszły pozytywnie i znalazły się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska dwa inne projekty z terenu woj. podlaskiego.

Cała lista rankingowa projektów złożonych w ramach IV konkursu znajduje się tutaj