II spotkanie z cyklu Szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

30 marca 2018
II spotkanie z cyklu Szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego już za nami. W dniu 20 marca 2018 roku w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się drugie z cyklu, szkolenie omawiające tematykę związaną z poprawą jakości powietrza, aspektami ochrony środowiska, termomodernizacją budynków mieszkalnych,  ciepłem systemowym, odnawialnymi źródłami energii w sektorze mieszkaniowym,  aspektami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,  racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej oraz  możliwościami dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie przy udziale środków zewnętrznych. Audytorium to 30 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, zaś prelegentami byli pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych.