I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 lutego 2008 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem obrad Komitetu było m.in. omówienie projektu regulaminu pracy KM POIiŚ oraz dyskusja na temat projektu kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów POIiŚ.