Ekopracownie – 29 maja rusza nabór uzupełniający

26 maja 2023
Ekopracownie – 29 maja rusza nabór uzupełniający

OGŁOSZENIE O DRUGIM, UZUPEŁNIAJĄCYM KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

część pn. „Ekopracownia 2023”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza uzupełniający nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa podlaskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

Zachęcamy do składania wniosków szkoły podstawowe i ponadpodstawowe*.

Ogłoszenie skierowane jest do szkół z powiatów i miast na prawach powiatu wymienionych poniżej celem wykorzystania całej alokacji finansowej.

* – szkoły, które złożyły wnioski w pierwszym terminie naboru wniosków wstępnych (24.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r.) z powiatów wymienionych poniżej nie zostały rekomendowane do drugiego etapu składania wniosków ostatecznych. Szkoły te mogą ponownie złożyć wniosek wstępny.

  • hajnowski – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;
  • suwalski – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;
  • Suwałki – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;
  • Białystok – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;
  • łomżyński – na zadania o tematyce OZE;
  • siemiatycki – na zadania o tematyce OZE;
  • zambrowski – na zadania o tematyce OZE i przyrodniczej;

I etap – nabór wstępny uzupełniający (1)

 w terminie od dnia 29.05.2023 r.    –    do dnia 09.06.2023 r. do godziny 15:00

Szczegóły w zakładce Ekopracownie

https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/ekopracownie/