Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich – konferencja

8 września 2015
Edukacja ekologiczna dla beneficjentów funduszy EOG i norweskich – konferencja

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG  na rzecz edukacji ekologicznej”. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich. Konferencja odbędzie się  16 września 2015 r. we Wrocławiu (Hotel HP Park Plaza) w godz. 9-17.
Konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:
•    nowatorskie metody edukacji
•    edukacja ekologiczna w terenie
•    edukacja ekologiczna skierowana do określonych grup odbiorców.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl/