Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Drugi nabór wniosków konkursowych w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

· Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno
– ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM;

· Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 1 września 2008 roku.