Dofinansowanie dla samorządów na ochronę środowiska

26 września 2013
Dofinansowanie dla samorządów na ochronę środowiska

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi środkami w ramach programu REGION. O preferencyjne pożyczki na wsparcie zadań z zakresu ochrony wód, gospodarki wodnej i ochrony atmosfery mogą starać się uprawnione podmioty do końca tego roku.

19 czerwca br. roku WFOŚiGW w Białymstoku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki w kwocie 21,75 mln zł na realizację przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska Część 6) REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”. Celem programu jest uzupełnienie budżetów Funduszy, które, zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, otrzymały w tym roku ograniczone wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Te opłaty w kolejnych latach zostaną wyrównane, a program REGION ma zapewnić wypełnienie planów finansowych Funduszy i bezpieczną obsługę realizowanych zadań beneficjentów. Do chwili obecnej podpisano 9 umów na kwotę 8,1 mln zł, a kolejnych 6 wniosków o dofinansowanie czeka na podpisanie umowy.
O pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku (oprocentowanie 3% w skali roku) mogą starać się podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym pożyczka nie ulega umorzeniu. Okres spłaty zobowiązania, łącznie z okresem możliwej karencji (nie dłuższej niż 18 miesięcy), do 7 lat (max. do 30.06.2020r.).
Więcej informacji na temat dofinansowania w ramach programu REGION można uzyskać pod numerem telefonu (85) 749-94-82.