WFOŚIGW w BiałymstokuZgłaszanie nieprawidłowości oraz nadużyć w ramach projektu (FEnIKS) -

Treść

Zgłaszanie nieprawidłowości oraz nadużyć w ramach projektu (FEnIKS)

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie podlaskim” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać poprzez:

  1.  Formularz
  2.  Adres e-mail: feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl

 

Zgłaszanie podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą praw podstawowych UNII EUROPEJSKIEJ (KPP)

Istnieje również możliwość zgłaszania do IZ, IP lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą praw podstawowych UNII EUROPEJSKIEJ (KPP) w formie pisemnej za pomocą:

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej ePUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska (nazwa Instytucji Pośredniczącej) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nazwa Instytucji Wdrażającej),

3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl ,

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.

 

Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

oraz

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przestrzeganie-zasad-rownosciowych/