Czyste Powietrze dla suwalczan – spotkanie informacyjne z Premierem Mateuszem Morawieckim.

11 października 2018
Czyste Powietrze dla suwalczan – spotkanie informacyjne z Premierem Mateuszem Morawieckim.

W środę 10 października do Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach przybyli licznie suwalczanie, aby dowiedzieć się, jak otrzymać rządową dotację na wymianę starych pieców i kotłów, okien i drzwi, czy też na docieplenie domów. Spotkanie informacyjne – którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – odbyło się z udziałem Premiera Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego. Wzięli w nim udział również Minister i rzecznik rządu RP Joanna Kopcińska, Wiceminister MSWiA i jednocześnie członek Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza Jarosław Zieliński, Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,  poseł Krzysztof Jurgiel.  Program poprowadził Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Jego budżet wynosi ponad 102 mld złotych. Dzięki wymianie kotłów, pieców, stolarki okiennej i drzwiowej, mieszkańcy pomogą chronić środowisko, ale też oszczędzą na rachunkach. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. Wsparcie finansowe udzielane jest za pośrednictwem WFOŚiGW w Białymstoku.

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tysiące złotych. W przypadku, gdy  koszty realizacji inwestycji przekroczą tę kwotę, wówczas różnica może być pokryta w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tysięcy zł.