Bobry do odłowu i przesiedlenia

27 listopada 2009
Bobry do odłowu i przesiedlenia

W 2009 r. WFOŚiGW w Białymstoku przekazał Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 38 tys. zł na ograniczenie szkód powodowanych przez te chronione prawem zwierzęta.

Około połowy tych środków zostało przeznaczonych na odłów i przesiedlenie bobrów do rezerwatu „Nietupa” niedaleko Krynek oraz do rezerwatu „Ostoja bobrów Marycha” w okolicach Krasnopola. Pozostałe pieniądze będą wydatkowane na instalacje rur w tamach bobrowych. Zastosowanie tej proponowanej przez organizacje ekologiczne metody sprawi, że mimo podwyższania tamy bobry nie uzyskają spiętrzenia wody, co skutecznie ochroni okoliczne tereny przez zalaniem.

Szacuje się, że na terenie woj. podlaskiego znajduje się obecnie ok. 15 tys. bobrów europejskich. Działalność bobrów może przywracać właściwe stosunki wodne, utrzymywać i zwiększać różnorodność biologiczną, ograniczać erozję, zwiększać tempo samooczyszczania się wód. Jednak zwierzęta te bywają dla ludzi uciążliwymi sąsiadami. Powodują m.in. niszczenie drzewostanu, podtapianie dróg, pól i łąk, co uniemożliwia gospodarowanie na zalanych terenach. Podlaskie bobry to blisko 1/3 polskiej populacji, stąd szkody wyrządzane przez bobry w naszym województwie są największe. Dlatego liczba wniosków do RDOŚ z prośbą o pozwolenie na rozbiórkę tamy bobrowej z roku na rok jest coraz większa.

bobr

Podlaskie bobry stanowią prawie 1/3 polskiej populacji

Fot. W. Misiukiewicz