AZBEST 2015

20 lutego 2015
AZBEST 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprzejmie informuje, że z naboru AZBEST/2014 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 417.550,50 zł.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z naszej oferty zgodnie z poniższym „Regulaminem udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu”.

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu (PDF, 0B)