[Aktualizacja] Komunikat w sprawie aktualizacji formularzy oraz terminów naborów wniosków na rok 2018

29 grudnia 2017
[Aktualizacja] Komunikat w sprawie aktualizacji formularzy oraz terminów naborów wniosków na rok 2018


Uprzejmie informujemy, iż aktualne formularze wniosków zostaną umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu w dniu 22 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczek i dotacji na rok 2018 rozpocznie się z dniem 29 stycznia 2018 r. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2019 będą przyjmowane od 22 stycznia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Powyższa informacja nie dotyczy wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Data rozpoczęcia naboru na tego rodzaju zadania zostanie podana w późniejszym terminie.

Wnioski złożone przed datą rozpoczęcia naboru nie będą rozpatrywane.

[Aktualizacja komunikatu: 22.01.2018 r.]

W dniu dzisiejszym na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu zostały zamieszczone zaktualizowane formularze wkładek dziedzinowych.

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczek i dotacji będą przyjmowane od 29 stycznia 2018 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie ciągłym na dotychczasowych zasadach, za wyjątkiem zadań związanych z Likwidacją Zagrożeń Środowiska (LZ) oraz Edukacją Ekologiczną (EE). Regulaminy naboru dla wspomnianych dziedzin zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2018 r., po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

[Aktualizacja komunikatu: 23.01.2018 r.]

Na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu zostały opublikowane następujące regulaminy:

– Regulamin naboru wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2018, oraz
– Regulamin programu FLORIAN 2018 na zadania z zakresu likwidacji zagrożeń środowiska. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami przed wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie.