Aktualizacja formularzy i terminy naborów Wniosków

28 grudnia 2016
Aktualizacja formularzy i terminy naborów Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są od 2 stycznia 2017 r. w systemie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych (w przypadku zadań inwestycyjnych nie dłużej niż do 31 października 2017 r.) lub w terminach określonych oddzielnym regulaminem Programu.

Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2018 przyjmowane są do 15 kwietnia 2017 r.