17,4 mln złotych dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów

9 kwietnia 2018
17,4 mln złotych dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów

28 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której Fundusz będzie udzielać wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz towarzystwom budownictwa społecznego preferencyjnych pożyczek na termomodernizację.
Pożyczka na modernizację energetyczną budynków wpisuje się w strategię działania Funduszu, gdzie ochrona atmosfery jest jednym z priorytetów. Tego typu inwestycje wiążą się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów, ale skutkiem przeprowadzonych działań są oszczędności energetyczne, znacząco obniżające koszty eksploatacji budynków wielorodzinnych. Finansowe wsparcie naszego Funduszu daje szansę na realizację takich zadań.

Pożyczka termomodenizacyjna to:

  •     maksymalna kwota jednorazowej pożyczki– 1.000.000,00 zł
  •     wkład własny – 0%
  •     oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania 0,18% lub 0,56% w skali roku
  •     prowizja i inne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki – 0 zł
  •     maksymalny okres pożyczkowy –120 miesięcy
  •     maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych –12 miesięcy
  •     maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki – 180 dni od daty zawarcia umowy
  •     maksymalny termin należytego udokumentowania wydatkowanych środków pożyczki– 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.

Pożyczkę można przeznaczyć miedzy innymi na izolację cieplną budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, budowę instalacji OZE, przeprowadzenie audytu energetycznego. Ze wsparcia wyłączone są wspólnoty i spółdzielnie z obszaru ZIT BOF oraz Łomży i Suwałk, natomiast skorzystać mogą wszystkie TBS-y, bez względu na lokalizację.

Szczegóły pożyczki i dokumenty do pobrania wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej.