1 mln złotych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

20 października 2018
1 mln złotych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

Wczoraj, 17 października, została podpisana pierwsza umowa na Pożyczkę Termomodernizacyjną w kwocie 1 miliona złotych, której beneficjentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem. WFOŚiGW w Białymstoku reprezentowali Prezes Zarządu Maciej Borzyszkowski oraz Wiceprezes Zarządu i jednocześnie koordynator programu Magdalena Tymińska, Spółdzielnię Mieszkaniową natomiast – Prezes Zarządu Ireneusz Tadeusz Borek oraz  Wiceprezes Zarządu Waldemar Sokolik. Za środki pochodzące z pożyczki zostanie ocieplony budynek mieszkalny wielorodzinny w Wysokiem Mazowieckiem. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 1,5 mln zł.
WFOŚiGW w Białymstoku udziela Pożyczki Termomodernizacyjnej od 21 maja br. Adresaci, czyli spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y mogą składać wnioski w trybie ciągłym. Można uzyskać do 1 mln zł jednorazowej pożyczki, przy wkładzie własnym od 0%, nawet na 120 miesięcy, przy rekordowo niskim oprocentowaniu 0,18 lub 0,56 w skali roku.
Środki można przeznaczyć na izolację cieplną budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, budowę instalacji OZE, przeprowadzenie audytu energetycznego.

Pożyczka Termomodernizacyjna jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPO WP  na lata 2014–2020 na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPPD/12817/2018/II/DIF/99 Instrument Finansowy – Pożyczka Termomodernizacyjna,  podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniącym rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17 419 354,84 zł z czego 16 200 000 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Celem projektu jest kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, z wyłączeniem inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na obszarze ZIT BOF oraz miast subregionalnych (Łomży i Suwałk) oraz towarzystwa budownictwa społecznego na terenie województwa podlaskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014–2020.