Aktualności

Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

2016-04-27 10:10 Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju z uwagi na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejsk...

Czytaj więcej...
Informacja w sprawie aktualizacji formularzy i terminów naboru Wniosków

2015-12-31 12:09 Informacja w sprawie aktualizacji formularzy i terminów naboru Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej...
Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

2015-11-18 11:16 Ogłoszono pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiły pięć konkursów na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-20120, w ramach których do wykorzystania jest ponad 5,2 mld zł środków z UE.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
Infrastruktura I Środowisko - Narodowa Strategia Spójności
WFOŚiGW w Białymstoku
Europejski Fundusz Rozwouj Regionalego
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO