Aktualności

Dofinansowanie z programu KAWKA    – likwidacja niskiej emisji

2015-08-24 11:19 Dofinansowanie z programu KAWKA – likwidacja niskiej emisji

W dniu 21.08.2015 r. Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Kawka.

Czytaj więcej...
Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2015-08-21 14:20 Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

Czytaj więcej...
Ekologiczne projektowanie – II edycja konkursu

2015-08-14 08:06 Ekologiczne projektowanie – II edycja konkursu

Minister Środowiska zaprasza do udziału w konkursie ECO DESIGN 2015 skierowanym do producentów, dystrybutorów i usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.

Czytaj więcej...
BIP ePUAP 17 Funduszy 17 Funduszy
Infrastruktura I Środowisko - Narodowa Strategia Spójności
WFOŚiGW w Białymstoku
Europejski Fundusz Rozwouj Regionalego
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO