Aktualności

Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2015 r.

2016-05-25 11:36 Obowiązek dostarczenia załączników do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za 2015 r.

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, że załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin oraz załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów należy przesłać do 16 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej...
Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

2016-04-27 10:10 Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju, z uwagi na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/UE z dnia 26 lutego 2014 r., zajęło stanowisko w sprawie zamówień publicznych.

Czytaj więcej...
Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

2015-12-31 12:09 Aktualizacja formularzy i terminów naboru Wniosków

Uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej Funduszu zostały umieszczone zaktualizowane formularze Wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej...
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
Infrastruktura I Środowisko - Narodowa Strategia Spójności
WFOŚiGW w Białymstoku
Europejski Fundusz Rozwouj Regionalego
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO