Żubr na euro

4 czerwca 2009
Żubr na euro

Żubr na euro

Trwają prace nad wejściem Polski do strefy euro. Jest szansa, że nasz kraj wejdzie do tej strefy w 2012 roku. Jednym z ważniejszych do rozwiązania zadań stojących przed każdym państwem przystępującym do strefy wspólnej waluty jest wybranie symboli, które znajdą się na rewersach 8 monet euro.

Żubr to symbol polskiej przyrody, symbol światowego sukcesu polskich uczonych, przyrodników i leśników, którzy przywrócili światu ten ginący gatunek. To także symbol unikatowej na skalę nie tylko Polski, ale i Europy Puszczy Białowieskiej, Białowieskiego Parku Narodowego, to symbol województwa podlaskiego. Dlatego warto starać się o to, żeby sylwetka lub medalion żubra znalazł się na rewersie jednej z monet euro.

Wychodząc naprzeciw inicjatywom samorządów lokalnych z Białowieży i Hajnówki, organizacji pozarządowej, jaką jest Fundacja Zielone Płuca Polski oraz „Gazety Wyborczej” Wojewoda Podlaski Maciej Żywno zorganizował w Białowieży spotkanie, podczas którego jego uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem do życia Komitetu Honorowego na rzecz żubra na euro. W skład Komitetu weszli przedstawiciele wszystkich instytucji zainteresowanych promowaniem żubra i – co się z tym wiąże – promowaniem województwa podlaskiego, jego walorów przyrodniczych i turystycznych: Fundacji Zielone Płuca Polski, „Gazety Wyborczej”, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy w Białowieży oraz Polmosu Białystok. Członkowie Komitetu jednogłośnie ustalili, że każdy nowy podmiot i instytucja, które zechcą wziąć udział w pracach Komitetu, są mile widziani. Jednym z głównych celów, jaki stawia przed sobą Komitet, jest bowiem zintegrowanie wokół idei „Żubr na euro” środowiska lokalnego. Kampania na rzecz umieszczenia symbolu naszego województwa na rewersie jednej z monet euro powinna stanowić akcję społeczną ponad podziałami politycznymi czy administracyjnymi. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego do poparcia tej inicjatywy.