Zmiana Wytycznych

9 marca 2010
Zmiana Wytycznych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało drugą wersję Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

Wytyczne podpisała 2 marca 2010 r. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Wytyczne w nowej wersji obowiązują od dnia publikacji na stronach internetowych MRR tj. od 3 marca 2010 r. Poprzednia wersja Wytycznych obowiązywała od 30 kwietnia 2009 r.

Wprowadzone w ramach nowelizacji Wytycznych zmiany nie modyfikują dotychczasowych zasad przygotowania projektów w sektorze gospodarki odpadami. Zostały one dokonane w związku z potrzebą doprecyzowania tekstu dokumentu, mającą na celu zwiększenie jego przejrzystości i uniknięcia ewentualnych niejasności interpretacyjnych.
Opis zmian Wytycznych znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).