Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

7 września 2009
Zmiana w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Od 4 września 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto nastąpiła zmiana w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. Wszystkie aktualnie obowiązujące Wytyczne są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska w dziale poświęconym PO IiŚ. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska