Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

21 września 2009
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów PO IiŚ

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów.
Zmiany dotyczą czterech sektorów, w tym środowiskowego.

Dodatkowo wprowadzono korekty w zakresie kryteriów horyzontalnych, które mają zastosowanie do wszystkich priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wersja ujednolicona kryteriów dla poszczególnych priorytetów, uwzględniająca powyższe zmiany, została umieszczona jako Załącznik nr 1 (ZIP, 29.2KB) do Szczegółowego opisu priorytetów w dziale Dokumenty -> załączniki do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ.