Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

18 grudnia 2020
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2021 roku:

ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 89.6KB)

zał. nr 1 formularz ofertowy (DOC, 40.5KB)

zał. nr 2 wykaz rzeczowo – ilościowy (DOCX, 27.4KB)

odpowiedź na zapytanie (PDF, 119.2KB)

zapytanie ofertowe – po modyfikacji (PDF, 1.2MB)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 305.8KB)

Wydatki poniesione będą m.in. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03–00–0001/15–00 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020