Zaproszenie do udziału w VII konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

28 października 2014
Zaproszenie do udziału w VII konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w cyklicznej Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbędzie się 25 listopada br. w Krakowie. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych priorytetów oraz instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Podczas konferencji planowane jest m.in. podsumowanie doświadczeń z realizacji POIiŚ. Uczestnicy spotkania zostaną również poinformowani o perspektywach na przyszłość w finansowaniu projektów środowiskowych.
Więcej informacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępne tutaj.