Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

22 września 2014
Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska”, która odbędzie się 1 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będzie dwudniowe seminarium pt. „Potencjał geotermii w Polsce – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich.
Celem konferencji i dwudniowego seminarium jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Polską a państwami darczyńców. Do udziału w konferencji zapraszamy beneficjentów funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przedstawicieli darczyńców, partnerów z poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej, a także osoby zainteresowane tą tematyką.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Swój udział należy zgłosić na stronie www.warsaw-EOG.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje związane z konferencją udzielane są telefonicznie pod numerem – 22 691 93 27.