Zapraszamy na festyn z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

8 czerwca 2016
Zapraszamy na festyn z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

W sobotę 11 czerwca br. na Rynku Kościuszki w Białymstoku (plac przed Ratuszem) już po raz VI odbędzie się festyn ekologiczny zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Początek imprezy o godz. 10.00.

Wiele ekologicznych atrakcji zagwarantują stoiska: RDOŚ w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Spółki LECH realizującej projekt Nasz Białystok jest Eko. Każdy wystawiony namiot będzie miał propozycje dla młodszych i nieco starszych miłośników przyrody: m.in. rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, układanie magnetycznych tablic edukacyjnych, zgadywanie tropów zwierząt oraz quizy rysunkowe. Dla nieco starszych uczestników przygotowaliśmy test wiedzy o naszej rodzimej naturze.

Dzień ten będzie stanowił wyjątkową okazję do zdobycia – niedostępnych w sprzedaży – publikacji RDOŚ w Białymstoku. Każdy, kto przyniesie 50 butelek typu PET otrzyma album z radiowymi opowieściami prof. Simony Kossak.

Impreza odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Patronat medialny sprawują: Polskie Radio Białystok i Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku . Organizacja obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach realizacji zadania Edukacja ekologiczna na obszarze województwa podlaskiego.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest jednym z najstarszych świąt ekologicznych – został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, także w Polsce, a dzięki RDOŚ – na Podlasiu. Działania prowadzone w tym Dniu mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. RDOŚ w Białymstoku od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w dziedzinie ochrony przyrody. Poprzez współpracę z wieloma podmiotami, staramy się trafić z ekologicznym przesłaniem do jak najszerszej liczby odbiorców. Organizowane przez nas wydarzenia pozwalają poszerzać wiedzę o środowisku i praktycznych sposobach na życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki tej działalności rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców naszego regionu.

Tegoroczny temat obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska – GO WILD FOR LIFE – ma zachęcić każdego z nas do podjęcia własnych działań, aby pomóc chronić zagrożone gatunki dla przyszłych pokoleń. Kwitnący nielegalny handel okazami i produktami dzikiej flory i fauny zubaża cenną bioróżnorodności Ziemi i doprowadza całe gatunki na skraj wyginięcia. Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek mieszkasz pokaż zero tolerancji dla nielegalnego handlu dziką przyrodą.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!