Zapraszamy na festyn ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

9 czerwca 2015
Zapraszamy na festyn ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

W sobotę 13 czerwca br. na Rynku Kościuszki w Białymstoku już po raz piąty odbędzie się festyn ekologiczny z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Jak co roku zapraszamy na stoisko WFOŚiGW w Białymstoku.

Początek imprezy o godz. 10.00. Na odwiedzających nasze stoisko będą czekały wydawnictwa o tematyce ekologicznej dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, a dla dzieci przygotowaliśmy liczne zagadki przyrodnicze, których rozwiązanie będziemy nagradzali atrakcyjnymi gadżetami. Zapraszamy też do naszego punktu informacyjnego, gdzie będzie można dowiedzieć się o efektach wdrażania w woj. podlaskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz o możliwościach pozyskania dofinansowania na projekty środowiskowe.
Wiele atrakcji związanych z ochroną środowiska przygotowały też: RDOŚ w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, stowarzyszenie Nasz Białystok jest Eko. M.in. można będzie sprawdzić się w układaniu magnetycznych tablic edukacyjnych, zgadywaniu tropów zwierząt oraz w rozwiazywaniu quizów rysunkowych. Impreza będzie również okazją do pozyskania albumu z radiowymi opowieściami prof. Kossak. Otrzyma go każdy, kto przyniesie 80 butelek typu PET. Wszyscy zwiedzający będą się mogli zapoznać z wystawą fotografii przyrodniczej Parada Puszcz.
Impreza odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Patronat medialny sprawują: Polskie Radio Białystok oraz TVP oddział w Białymstoku. Organizację obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest jednym z najstarszych świąt ekologicznych – został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach. W tym roku tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest racjonalna gospodarka zasobami Ziemi oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja, zgodnie z hasłem: Siedem miliardów marzeń. Jedna planeta. Konsumuj rozważnie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Zapraszamy na festyn ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Atrakcje przygotowane w ubiegłym roku przez WFOŚiGW w Białymstoku przyciągały do stoiska

zarówno starszych jak i młodszych adeptów wiedzy z szeroko pojętej ochrony środowiska

Fot. RDOŚ w Białymstoku (źródło:http://bialystok.rdos.gov.pl/)